Over de Download

Voor als je misschien tóch wilt weten hoe het zit: een micro cursus elektra.

Let op: Alle informatie staat op deze pagina. De download bevat in dit (uitzonderlijke) geval geen extra informatie. Bij kopen van de download ontvang je dezelfde informatie in een Word en PDF document. Kopen van de download moet je vooral zien als bedankje ter waarde van een vers kopje koffie of een ijsje voor deze informatie. Zo stimuleer je de aanbieders op docupedia om meer informatie te delen!

Elektriciteit:

Het is als met de waterleiding: er staat druk op (druk = spanning, denk aan bandenspanning), er is weerstand (de kraan die het water tegenhoudt of een beetje doorlaat) en er is een waterstroom als je de kraan open zet. Spanning, weerstand en stroom dus, net als bij elektriciteit! Het enige verschil is, dat de terugweg van het water een beetje slordig is (afvoerputje) en dat je bij elektra daar een nette retourdraad voor hebt; bij elektra zijn toevoer en afvoer duidelijk een gesloten circuit.

Bij elektriciteit hebben we waarden voor de spanning (Volt), de weerstand (Ohm) en de stroom (Ampère). Je kunt er ook aan rekenen en dat kan ik het beste met een voorbeeld laten zien:

Spanning: 230 Volt (het stopcontact)

Weerstand: bv. 23 Ohm (je wasmachine)

Stroom?   ……….    230 : 23 =  10 Ampère ! Zo zit dat dus.

Met andere woorden: stroom = spanning : weerstand en omgekeerd: spanning = weerstand x stroom etc.

Nog een berekening die handig kan zijn, nl. over de energie. Energie = vermogen (Watt, b.v. van een lamp) x tijd (uur) = Watt-uur   of als het een beetje meer mag zijn kilowattuur (kWh: de h is van het Engelse hour). In het voorbeeld van daarstraks (je wasmachine) is het vermogen:

230 Volt x 10 Ampère = 2300 Watt ofwel 2,3 kW. Als je hem dus een uur laat aanstaan verbruikt hij 2,3 kWh. Zo zit dat. Moeilijk? Nee toch.

Nog een dingetje: er is wisselspanning (stopcontact) en gelijkspanning (batterij, accu) en daar zit wel verschil in, maar je kunt prima met wisselspanning werken als je doet alsof het gelijkspanning is. Geen probleem dus, maar hier zijn toch een paar verschillen:

Wisselspanning (bv. stopcontact) is meestal (f)link hoog; oppassen dus.

Bij gelijkspanning spreken we van + (plus, aanvoer) en van – (min, afvoer); bij wisselspanning noemen we dat ‘fase’ (bruine draad) en ‘nul’ (blauwe draad).

Bij wisselspanning kennen we nog een extra nul, nl. de veiligheidsaarde (geel/groene draad); deze extra nul is onderin het gebouw aan de echte aarde verbonden en bij het NUON ook. Deze aarde-nul is alleen voor de veiligheid en er loopt normaal gesproken geen stroom door. Bij bv. een wasmachine is het chassis aan deze extra nul verbonden (geaard) en als de plus per ongeluk tegen het chassis zou komen, dan kan hier geen spanning op komen te staan, want de stroom gaat liever door de geel/groene draad retour dan bv. door jouw lijf.

Het werkt tegenwoordig echter nog beter, want in de meterkast zit meestal een zgn. aardlek schakelaar. Deze schakelaar kijkt continu of er net zoveel stroom door de blauwe draad (nul) wordt afgevoerd als er door de bruine draad (fase) wordt aangevoerd (gesloten circuit). Als hier verschil in zit, dan ‘lekt’ er blijkbaar stroom weg naar aarde, bv. door het chassis van de wasmachine (of door jouw lijf) en dan wordt de spanning uitgeschakeld.

Dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten over elektriciteit! En zie hieronder voor de schakelingen die met elektra kunt maken.

Elektrische schema’s

Er zijn 2 interessante soorten schema’s:

  1. Principe schema’s die duidelijk laten zien hoe het zit, hoe de stroom loopt
  2. Bedradingsschema’s die laat zien hoe de draden in de buizen zitten.

Micro Cursus Elektra

€2,50 – Kopen